Bliss 2

Bliss 2 - The Art of Letting Go är en fördjupning i det arbete du startat. Här utforskar vi möjligheten att försonas, bli fria och våga släppa taget om det som inte längre tjänar oss. En retreat som guidas av Lena ”Premleena” Wettergran & Christopher ”Om” Linnell.

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Anmälda